Bilgi bankası kategorileri


.TR Alan Adları
TR Uzantılı Alan Adları İle ilgili Dökümanlar
ASP Hataları
ASP Kodlama Dili İle İlgili Sıkça Yaşanan Sorunlar
cPanel Kontrol Paneli
cPanel/WHM Kontrol Paneli Kullanım İpuçları
Database
Veri Tabanı Oluşturma ve Bağlantı Örnekleri
Dedicated Sunucu
Fiziksel sunucu yönetimi ile ilgili dökümanlar
Domain İşlemleri
Domain Tescili ve Yönetimi
Domain Transfer
Domain Taransfer Hakkında S.S.S.
Email
E-Mail Hataları ve Kurulum
FTP Programları
Ftp Programları ve Kullanımları ile ilgili Kısa Bilgi
Linux .htaccess ayarları
.htaccess Dosyasının Kullanımı
MS SQL
MS SQL Hakkında Detaylı Dökümanlar.
Plesk Kontrol Paneli (Linux)
Linux Plesk Kontrol Paneli Kullanım Kılavuzu
Plesk Kontrol Paneli (Windows)
Windows Plesk Kontrol Paneli Kullanım Kılavuzu
Sıkça Sorulan Sorular
Hosting ve Hosting işlemleri ile ilgili genel sorular
SSL Yardım
SSL Sertifikası ile ilgili sık sorulan sorular
VPS/VDS Sanal Sunucu
Sanal sunucu yönetim ile ilgili dökümanlar
Webmaster Kaynakları
Seo Teknikleri uygulama kurulumları
TR Uzantılı alan adı tescili için gerekli belgeler.

*** .gen.tr ve .web.tr tescili için herhangi bir belge gerekmemektedir.

 

.tr tescili için iki belge göndermeniz gerekmektedir.

1- Yetki belgesi.

İşlemlerin tarafımızdan yürütülebilmesi için şirketinizin antetli kağıdına yetkili kişinin kaşe ve imzası ile aşağıdaki yetkilendirme yazısını bize fakslayınız:
"BayPro Interaktif domain tescilimizle ilgili işlemleri yürütmeye yetkilidir"

2- Aşağıda belirtilen maddelerle ilgili olarak sitenizin içeriğine veya faaliyet alanınıza uygun olanı tercih ederek ilgili belgeyi bize fakslayınız.

".com.tr", ".biz.tr" ve ".info.tr" için gerekli belgeler şunlardır: (Aşağıdaki belgelerden faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesini göndermeniz yeterlidir.)

* Ticaret odasından alınmış olan bu maddede sıralanmış belgelerden herhangi birinin gönderilmesi yeterlidir: "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti", Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı, (Bu belgelerden bir tanesinin gönderilmesi yeterlidir)
* Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi",
* Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi",
* İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
* Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
* Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
* Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
* Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi",
* Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış izin belgesi,
* Sanatçılar için bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan (MESAM, SESAM, ÇASOD vb.) üye kayıt belgesi,
* Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
* İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
* Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
* Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
* Süresiz yayınlar için yayının aslı,
* İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
* Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
* Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
* Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
* Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"


".net.tr" için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi için Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi (Telekomünikasyon Lisansı) ya da TİD (Tüm İnternet Derneği)'nin onay yazısının gönderilmesi gerekmektedir. Kurum, marka, ürün veya servis adına alan adı başvurusu yapıldığı durumlarda da TİD'e başvurarak onay yazısı alınması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin, onay için TİD'e başvuruları ile birlikte ticari sicil belgesi, marka tescil belgesi ve benzeri belgeleri sunmaları beklenmektedir.

".org.tr" için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi için başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünden herhangi birinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir. Kar amacı bulunmayan oluşumların ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az 3 sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

".bbs.tr" için gerekli belgeler
Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerin ibrazı istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.

".name.tr" için gerekli belgeler
Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.

".tel.tr" için gerekli belgeler
Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler talep edilebilecektir.

".gov.tr" için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

".mil.tr" için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genelkurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırlanmış imzalı ve kaşeli izin belgesini ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne göndermesi gerekmektedir.

".k12.tr" için gerekli belgeler
Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ya da "Alan Adı Tahsis Formu"nun eğitim kurumu yetkili kişisi tarafından imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi'nin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

".edu.tr" için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış kaşeli izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

".bel.tr" için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

".pol.tr" için gerekli belgeler
Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesi göndermesi gerekmektedir.

".av.tr" için gerekli belgeler
".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar https://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.
".av.tr" alt alan adının tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.
".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, TBB tarafından talep edilen belgelerin Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) ulaştırılması gerekmektedir. Başvurusu bulunan alan adı TBB'den tarafımıza gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilecektir.